NEZŮSTAT SÁM
Tiskové materiály
 
Informační a osvětová kampaň
NEZŮSTAT SÁM

O kampani

  • Děti by v nemocnicích neměly zůstávat samy, bez doprovodu svých rodičů.

  • Rodiče, kteří doprovázejí v nemocnicích své děti, by neměli zůstávat sami se svými novými starostmi, obavami a otázkami.

  • Pečující odborníci, kteří se o děti v nemocnicích starají, by neměli zůstávat sami na všechny starosti, které jim jejich práce přináší.

  • Děti, rodiče i pečující odborníci potřebují možnost otevřeně spolu hovořit o svých starostech.

Naše osvětová informační kampaň se snaží přinášet nové informace, pohledy a inspirace. Doufáme, že se také pro všechny, kdo přicházejí s dětmi v nemocnici do kontaktu, stane povzbuzením k tomu, aby hledali další cesty, jak dětem v nemocnici jejich stonání ulehčit.


Časová osnova

Osvětová informační kampaň je strukturována několika časovými mezníky:

  1. V pátek 1. června, na Den dětí, vyšlo několik desítek dobrovolníků na různých místech v celé České republice do ulic nabízet veřejnosti naše tištěné materiály a informovat o spuštění webových stránek www.detivnemocnici.cz.
    Dobrovolníci byli k rozpoznání podle plyšového medvěda se zavázanou levou packou.

  2. Dalším mezníkem se stalo pondělí 3. září, kdy dětem po prázdninách znovu začala škola – kromě návštěv na státních úřadech jsme vydali další materiály, určené tentokrát dětem. Součástí této etapy je rovněž spuštění zkušební elektronické verze Průzkumu dětských oddělení a dětských nemocnic ČR.

  3. Třetím mezníkem bude předvánoční období: jako dárek pod stromeček vydáme tištěnou podobu Průvodce po dětských nemocničních odděleních v celé České republice.

Průběžně budeme sbírat ohlasy od rodičů a zdravotníků a prostřednictvím médií dále rozšiřovat povědomí o principech „family-centred care“ – péče zaměřené na rodinu dětského pacienta.


Ohlédnutí za zahájením druhé fáze kampaně

Počátek září, jak o tom již byla řeč, znamenal zahájení další etapy naší kampaně. Živý medvěd osobně obešel všechna čtyři – pro naši iniciativu relevantní – ministerstva: ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství a setkal se také s ministryní pro lidská práva, MUDr. Džamilou Stehlíkovou.

Paní ministryni jsme předali text svého podnětu ke změnám, jejichž uskutečnění považujeme pro zlepšení péče o hospitalizované děti za důležité; státní správa přitom může při jejich prosazování výrazně pomoci. Paní ministryně Stehlíková uspořádala při této příležitosti tiskovou konferenci na Úřadu vlády a k našemu podnětu se postavila velice vstřícně a činorodě; jsme domluveni na další systémové spolupráci.

V pondělí 3. září jsme se svou iniciativou v Brně seznámili i veřejného ochránce práv, pana JUDr. Otakara Motejla.

Velmi důležitou součástí naší kampaně je také další publikační počin - vydání dvou informačních materiálů, zaměřených tentokrát ani na rodiče, ani na odborníky, ale na děti. Jedná se o dva komiksy, které mají dětem mj. pomoci s přípravou na plánovanou hospitalizaci a s komunikací o pobytu v nemocnici. Při přípravě obou komiksů nám velmi pomohla Nemocnice v Kutné Hoře, zejména primář dětského oddělení, MUDr. Robert Kestřánek - děkujeme!

 
PRŮZKUM NEMOCNIC
 


O Nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2006-7, Nadační fond Klíček