[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 4.2.2008
Nemocnice: FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Oddělení: II. dětská klinika, oddělení 56 ( JIP, IMP, standard )
Adresa: Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, 625 00  Brno
Počet lůžek pro děti: 22
Počet lůžek pro maminky: 3
Je u vás možnost ošetřování systémem "rooming-in"? Ne.
Kolika dětem s maminkami můžete tuto možnost nabídnout? 0
Jde o standardní službu, nebo za ni maminky něco platí? 0
Mají maminky možnost ubytovat se v nemocnici mimo vaše oddělení? Ano.
Kde a za jakých podmínek? Ubytovna pro doprovody v areálu nemocnice, využíváme zejména pro nekojící matky.
Máte k dispozici i tzv. nadstandardní pokoje (či nadstandardní lůžka)? Ne.
Pokud ano, jak jsou vybavené, jak se o nich rodiče dozvědí, kolik za jejich využití platí? 0
Je u vás možné společné ubytování obou rodičů i s miminkem?
Kolik za takové ubytování rodiče platí?
0
Má maminka možnost nepřetržitého kontaktu se svým dítětem?
Pokud ne, jaká existují omezení?
Intermediární péče – ano, intenzivní péče – ano, s přihlédnutím k provozním podmínkám ( nutnost respektovat hygienicko – epidemiologickou situaci, komfort ostatních dětí, závažnost diagnóz a množství prováděných výkonů, apod. – většina rodičů po seznámení se situací nepřetržitý kontakt nevyžaduje).
Pokud miminko vyžaduje specializovanou péči, doporučujete maminkám, aby odjely domů, nebo aby setrvaly? Závisí zejména na stavu dítěte, na typu a rozsahu poskytované péče, zdravotním a psychickém stavu matky. Roli začíná sehrávat ze strany rodičů i finanční hledisko (regulační poplatek).
Pokud setrvají, co jim můžete nabídnout (ubytování, strava atp. – jakou částku za co zaplatí)? Ubytování, strava, pobyt je plně hrazen pojišťovnou, rodič platí regulační poplatek 60,- Kč/den.
Kým a jak často je maminka informována o zdravotním stavu svého děťátka a o dalším postupu léčby a péče o ně? Ošetřující lékař, denně, je-li s dítětem hospitalizován rodič, pak osobně v době vizity a dle potřeby kdykoli, v době návštěv, telefonicky zejména v dopoledních hodinách, v závislosti na stavu dítěte – kdykoli. Sestry poskytují informace týkající se ošetřovatelské péče.
Kdy a za jakých podmínek může miminko vidět tatínek?
Jaká jsou u vás návštěvní omezení nebo doporučení?
Kde se případně návštěvy odehrávají?
Není-li přijat jako doprovod – v návštěvních hodinách nebo v závislosti na individuální situaci, kdykoli po dohodě s personálem. Návštěvní hodiny doporučujeme 13:00 – 17:30 hodin, individuální výjimky jsou možné na pokoji u dítěte.
Praktická podpora kojení
Jsou-li u vás hospitalizovány děti vyžadující hned po porodu specializovanou péči, dostávají kolostrum?
Pokud ano, za jak dlouhou dobu po porodu?
Ne, matka zůstává v porodnici, není technicky možné. Většina našich pacientů není z důvodu základní diagnózy v prvních dnech hospitalizace na JIP krmena. Rizikoví novorozenci jsou přiváženi na naše pracoviště v rámci Jihomoravského kraje.
Jak u vás v praxi vypadá iniciace a udržení laktace u maminek, jejichž novorozenec vyžaduje specializovanou péči? Doporučujeme odstříkávání, zamražování mléka, je-li to možné, vozí rodiče dítěti mléko do nemocnice, v době návštěv zkoušíme přikládat – dovoluje-li to stav dítěte.
Doporučujete dítě krmit podle časového rozvrhu, nebo podle jeho vlastního rytmu a potřeb? Podle vlastní potřeby.
Má maminka možnost neomezovaného přístupu ke svému dítěti? Je-li přijata - ano.
Má vaše pracoviště možnost pasterizace mateřského mléka? Ano.
Jak je u vás krmeno dítě, které nemůže sát od maminky? Individuální, závisí na stavu dítěte - nazogastrickou sondou, savičkou, alternativně - stříkačkou.
Prostor pro poznámky: 0
Dotazník vyplnil(a): Gabriela Nippertova, staniční sestra odd. 56
Telefon: 532 238 312

[mapa krajů] [seznam nemocnic]